‘Vader, laten ze allen één zijn zoals u in mij bent en ik in u ben. Laten ook zij in ons zijn; ’ (Joh. 17:21)

Ontstaan
Vanuit verschillende kerkelijke achtergronden is er in 2008 het initiatief ontstaan om een Sing-in te organiseren op een zondagmiddag. Dit was een bijzondere ontmoeting waarin God merkbaar aanwezig was. Een jaar later is het uitgegroeid tot een weekend. Om deze evenementen te kunnen organiseren is er een stichting in het leven geroepen met de naam  ‘Zing !n de Polder’ (afgekort Z!P)

Missie
Het organiseren van diverse evenementen waarin jong en oud, christen of niet-christen,  mensen met of zonder kerkelijke achtergrond elkaar kunnen ontmoeten, relaties bouwen en versterken. Bovenal de warme, helende, genezende en bevrijdende boodschap van Gods liefde kunnen ontvangen, delen of doorgeven. Zodat het hemelse op aarde beleefd gaat worden.

Visie
De stichting organiseert hiervoor diverse events, zoals het Z!Pfestival, de weekelijkse studie-, gebed- en bemoedigingsavonden en community-nights en de diverse events: worshipnights of kampvuuravonden voor mannen en/of echtparen.Vanuit gebed worden alle activiteiten ontplooid. We staan open voor uitbreiding of samenwerking voor activiteiten, zoals evenementen voor vrouwen, jongeren en kinderen.

Bestuur en team

Uniek, specifiek en bijzonder! Ik ben een geliefd kind van mijn hemelse Vader.
De man van Wendela en we hebben drie kinderen. Al meer dan een halve eeuw geleden geboren en nog steeds woonachtig in Polsbroek.
Naast actief te zijn in de kaas is er altijd al veel aandacht en interesse geweest voor mensen. Contacten en netwerken. De blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus is steeds belangrijker geworden. Een oud-werknemer sprak laatst: “volgens mij is de kaas(winkel) maar bijzaak”….
Een leven met Jezus en in de kracht van de Heilige Geest is mijn leven geworden. De echte liefde van mijn hemelse Vader ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Dit is mijn passie. Vanuit deze passie is in 2008 de stichting “zing in de polder” ontstaan en opgericht. Samen met Wendela en vele anderen ervaren wij dat dit een beweging is geworden die het avontuur met de Heilige Geest is aangegaan. Steeds weer opzoek om in Zijn tegenwoordigheid te zijn en het plan van God met mensen in de Lopiker- en Krimpenerwaard te gaan ontdekken zodat wij gaan ervaren en gaan bewegen in het bovennatuurlijke leven met God.

Gerrit-Jan Verstoep

Voorzitter

Waar vanuit een puur en oprecht hart geleefd wordt, daar zal God zichtbaar zijn. Geweldige dingen gebeuren daar waar een groep toegewijde, enthousiaste christenen hun krachten bundelen. Heerlijk om als team een cultuur te creëren, waarin mensen zich thuis voelen en kwetsbaar durven zijn. Een plek waarin mensen hun identiteit kunnen ontdekken en kleur in hun leven (terug) mogen brengen. Dit is mijn passie. Het geloof in een goede God die het beste met de mensheid voor heeft, maakt het leven met de vele uitdagingen tot een groot avontuur.
Wendela Verstoep - van der Vlist

Grafisch ontwerper en kleurbrenger in evenementen, site en samenleving. Medeoprichter van Stichting Zing !n de Polder (Z!P), www.wendela.org

Verhalen vertellen en mensen vermaken daar hou ik van. Genieten van lekker eten en drinken, het liefst met muziek erbij. Gastvrouw zijn bij ZIP vind ik daarom fijn. 

Mijn naam is Linda Akse en ik ben getrouwd met Gerjon Akse. Wij hebben samen vier dochters, drie schoonzoons en drie kleinkinderen. Wij wonen nu alweer vele jaren in Stolwijk nadat wij eerst op vier andere plaatsen in de Krimpenerwaard gewoond hebben. En wij runnen met ons gezin een kapsalon in Oudewater.

Door mijn reizen over de aardbol kwam ik steeds weer tot de conclusie dat alle mensen er toe doen! Ik ben onder de indruk van de vele culturen die er zijn. Ik heb een groot hart voor alle mensen op aarde en ik strijd dat de hel leeg blijft. Jezus is mijn Schild en Bewaarder en ik hoop dat jij Hem ook mag vinden.

Linda Akse

Missie

Z!P heeft een hart dat klopt voor de Lopiker- en Krimpenerwaard. Leven brengen in de polder is onze passie. We stellen ons open voor het hemelse en bouwen aan relaties met mensen om ons heen.

ANBI

Stichting Zing !n de Polder staat geregistreerd als ANBI instelling.


De naam van de instelling
Stichting Zing !n de Polder

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Z!P en/of Z!Pfestival

RSIN/fiscaal nummer: 8210.04.761

Postadres: Dorp 35, 3415 PB Polsbroek

Bezoekadres ZIPFestival: Recreatieterrein Salmsteke, Lekdijk oost 5, 3411 MN  Lopik

Bestuurssamenstelling

  • Gerrit-Jan Verstoep Verstoep (voorzitter)
  • Meta Stien – Verheul (secretaris)
  • Ilse Meima - Kramer (penningmeester)

Doelstelling
Z!P heeft het verlangen om mensen te laten kennismaken met de warme, helende, en bevrijdende boodschap van Jezus Christus, en om deze te delen en te versterken om samen onze eenheid in Christus te vieren.

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u lezen in ons jaarverslag.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is opgenomen in het jaarverslag.

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan, deze kunt u vinden in ons jaarverslag.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is vast gelegd in het jaarverslag 2021.

De financiële verantwoording van de voorgaande jaren vind u in

jaarverslag 2020, jaarverslag 2019 en jaarverslag 2018