Vriend van Z!P

Z!P is een beweging die mensen bij elkaar brengt uit diverse kerken en denominaties, waarvan de eenheid in het hart beleefd wordt. Wil jij een vriend zijn, waarin we werken aan verbinding? Op de donderdagavonden bouwen we aan een team, worden er plannen gemaakt. In de breedte door teambuilding en in de diepte door studie en gebed. Je bent welkon op de donderdagavond of op onze events!

Doneer

De evenementen die door Z!P worden georganiseerd zijn voor iedereen gratis te bezoeken. We willen laagdrempelig zijn en blijven, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om de sfeer te proeven. Om vanuit dit principe te kunnen blijven werken, is er draagkracht nodig. Wil jij ons (maandelijks) financieel helpen?

Zo helpen we elkaar

Organiseer jij een feestje, jubileum of een verjaardag op een locatie waarin je zelf de catering moet verzorgen?!

Z!P wil het je gemakkelijk maken, zodat jij heerlijk kan genieten. Je laat je door Z!P bedienen tegen een afgesproken vergoeding. Tevens verhuren we catering-materialen en verkopen we bekers van ‘Jezus houdt van U’.

Aanbevelingen

De boodschap die ZIP uitdraagt is de kern van het evangelie: Gods liefde is voor iedereen! De organisatie stelt zich in al haar activiteiten enorm dienstbaar op, naar mensen én naar God toe. Dat maakt elke bijeenkomst tot een feest waarvan de geur en kleur zich verspreidt door de polder.

Jan en Marja Verschoor

www.traveling-light.nl

Ik heb de mensen van Zing in de Polder leren kennen als mensen die gepassioneerd zijn om de liefde van God te delen met de ander. Passie vanuit het hart die anderen in vuur en vlam zet voor Jezus. Relatie en ontmoeting met elkaar en met God zijn sleutelwoorden die de visie van de stichting ZIP verklaren. Van harte aanbevolen om op de uitnodiging in te gaan om deelnemer te worden van Zing in de Polder. Gods zegen!

Johan van Ooijen

bijbelleraar

De keren dat ik op het Zip festival was ervoer ik dat de kracht door de eenvoud zichtbaar werd.
Het ademt verlangen naar meer van God uit, en God komt op dat verlangen.
Daarom verwacht ik ook dat dit een plek is waar Hij zich openbaart.

Erica Duenk

spreekster, trainer en leidinggevende stichting His Healing Voice

Het ZIP-festival is een ontzettend gaaf en gevarieerd festival met programma’s voor jong en oud. Een aanrader voor de hele familie

Marcel en Lydia Zimmer

De eerste christenen hebben met kracht verkondigd: Jezus is de Heer. Hij ging ten onder aan zonde. Hij leek mislukt. God was uit geschakeld. Maar zijn verrijzenis werd zijn overwinning. God heeft zijn liefde voor ons laten zien. Niet om kwaad met kwaad te vergelden maar om met liefde de mens te redden We mogen komen tot het eeuwig leven, en bij God, onze vader, ons thuis en geborgen weten. Dat dragen wij uit, met ons eigen leven, in ons doen en laten. We nodigen steeds uit om te geloven in deze blijde Boodschap van Christus. Dit wordt ook uitgedragen door de mensen, die begonnen zijn met “Zing in de Polder”. Het geloof maakt ons blij en doet ons ervan zingen en de Heer prijzen. Laat je raken door de liefde van God en laat je mee nemen door de Heer.

Pastoor van der Mee